Tjänster – Rekonstruktion

Vårt erbjudande

När vi hjälper företag med finansiella problem skapar vi ett antal stora kärnvärden som skapar möjligheter för företag att leva vidare under goda förutsättningar. Vårt löfte till kunderna är att vi:

• Maximerar värdet av företagets tillgångar genom att skapa möjligheter för en lyckosam rekonstruktion.

• Skapar snabb och opartisk lösning av insolvensärenden genom en informell företagsrekonstruktion.

• I rollen som företagets ombud skapa en god förhandlingssituation gentemot företagets borgenärer, där företaget självt inte behöver vara inblandat.

• Erbjuder vidare vägledning och hjälp efter att rekontruktionen är fullbordad, för att på det sättet trygga företagets fortlevnad.

• Erbjuder en helhetslösning för kundens ekonomiska stabilitet då Rek Gruppen Rekonstruktioner, Ekonomi och Kapital samverkar för att uppnå en lyckosam omstart och fortlevnad för företaget.

Praktiska råd
Praktiska råd Så lyckas du med rekonstruktionen Rekonstruktion är en komplicerad process och det kan vara svårt att veta hur man bör förhålla sig till det praktiska genomförandet. Ofta bidrar […]
Rekonstruktion
Välj rätt väg tillbaka Rekonstruktionsförfarandet Rekonstruktionsförfarandet innebär fortlevnadsmöjligheter för företag med bra marknadsutsikter som av olika skäl fått ekonomiska problem. REK Gruppen arbetar med företag som har drabbats av insolvens […]
Varför rekonstruktion?
Varför rekonstruktion? Finansiella problem Det är vanligt förekommande att företag i sina ambitioner att vinna marknadsandelar drabbas av akut likviditetsbrist som leder till att företaget blir underkapitaliserat. Så kan bland […]