Vår verksamhet

REK Gruppen AB erbjuder ett helhetskoncept där Rekonstruktioner, Ekonomi och Kapital samverkar för att på bästa sätt tillgodose kundens behov och efterfrågan. Vi ser till kundens bästa och knyter ihop företagets många delar för att på så sätt uppnå en hållbar och framgångsrik ekonomisk situation för företagets fortsatta tillväxt.

Arbeta hos oss
Arbeta hos oss Är du intresserad av att arbeta hos oss? Skicka ditt CV och ett personligt brev till mikael@rekgruppen.se Vi söker en ekonom / koordinator, vänligen maila ditt CV […]