Kapital

Finansiering, Equity & Factoring

Inom kapital tillhandhåller vi ett tjänsteutbud med fokus på frågor som rör finansiering, equity & factoring. Vi har kapacitet och finansiell styrka att hantera små som stora uppdrag. Behöver ni kapital för att utöka verksamheten genom förvärv eller andra investeringar kan också en emission vara ett alternativ. Vi kan guida er genom emissionsförfarandet och bidra med expertis och leda dig till den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information om möjligheterna med våra kapitaltjänster? Kontakta oss så bokar vi ett personligt besök hos oss för en presentation.