Välj rätt väg tillbaka

Rekonstruktionsförfarandet

Rekonstruktionsförfarandet innebär fortlevnadsmöjligheter för företag med bra marknadsutsikter som av olika skäl fått ekonomiska problem. REK Gruppen arbetar med företag som har drabbats av insolvens och därmed har likvida svårigheter att bedriva sin verksamhet. Detta innefattar företag som till exempel hamnat efter med betalningar, där leverantörsreskontran växer och skatteskulder byggs upp. REK Gruppen vill att våra uppdragsgivare endast skall fokusera på att driva bolaget framåt och maximera sin energi på företagets intäktssida. REK Gruppen tar hand om alla problem på kostnadssidan, dvs. inkassokrav, förseningsavgifter, kronofogden och allt annat som tar värdefull energi från de som arbetar inom företaget.

Rekonstruktionen sker antingen enligt ”Lagen om företagsrekonstruktion” eller genom en inofficiell rekonstruktion. De olika rekonstruktionsmöjligheter som finns att tillgå är antingen ett rättsligt reglerat offentligt ackord eller ett inofficiellt ackord där fordringsägarna behandlas enskilt genom ett inofficiellt rekonstruktionsförfarande.

Vi genomför officiella samt inofficiella rekonstruktioner

Innan ett rekonstruktionsförfarande inleds genomför REK Gruppen en ekonomisk granskning av det aktuella företagets affärsidé samt räkenskaper och relevanta avtal. Utifrån nämnda analys konstateras om företaget har förutsättningar för en lyckosam rekonstruktion. För det fall att så kan ske upprättas en rekonstruktionsplan och arbetet med att sanera företagets skuldbörda vidtar genom kontakter med borgenärer och myndigheter.

Varför rekonstruktion?
Varför rekonstruktion? Finansiella problem Det är vanligt förekommande att företag i sina ambitioner att vinna marknadsandelar drabbas av akut likviditetsbrist som leder till att företaget blir underkapitaliserat. Så kan bland […]
Tjänster - Rekonstruktion
Tjänster – Rekonstruktion Vårt erbjudande När vi hjälper företag med finansiella problem skapar vi ett antal stora kärnvärden som skapar möjligheter för företag att leva vidare under goda förutsättningar. Vårt […]
Praktiska råd
Praktiska råd Så lyckas du med rekonstruktionen Rekonstruktion är en komplicerad process och det kan vara svårt att veta hur man bör förhålla sig till det praktiska genomförandet. Ofta bidrar […]