Praktiska råd

Så lyckas du med rekonstruktionen

Rekonstruktion är en komplicerad process och det kan vara svårt att veta hur man bör förhålla sig till det praktiska genomförandet. Ofta bidrar detta till att åtgärder vidtas alldeles för sent. Nedan listar vi en rad tips på viktiga åtgärder som skapar förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen.

• Börja i tid och ta hjälp

Man kan göra en enkel jämförelse med sin egen hälsa. Den som aldrig tror sig behöva gå till doktorn är inte nödvändigtvis frisk. Att vara ute i tid och ta hjälp är oftast den stora skillnaden mellan att kunna genomföra en lyckad rekonstruktion och att gå i konkurs.

• Fokusera på verksamhet och likviditet

Genomför en förstudie för att se om det finns en frisk kärna inom företaget med goda förutsättningar. Först efter att denna analys visat att verksamheten är sund och kan finansieras under rekonstruktionen kan en ansökan om företagsrekonstruktion genomföras. När förstudien görs är det viktigt att fokusera på verksamhet och likviditet.

• Skapa förtroende hos kunder, kreditgivare och anställda

Raka besked och klara förutsättningar för kunder, kreditgivare och anställda skapar bättre förutsättningar för företagets överlevnad. Försök inte dölja viktiga fakta, inte heller de negativa – de kommer ändå alltid fram. Den som kan skapa förtroenden hos de aktörer som företaget är beroende av har störst möjligheter att lyckas i en rekonstruktion.

• Fokusera på möjligheterna, inte på problemen

Problemen löses inte vid skrivbordet utan genom snabbt, praktiskt arbete. Gör företaget attraktivt genom att städa bort alla frågetecken kring tvister och avtalsbrott så att intressenterna har rent bord redan när förhandlingarna börjar. Gör en rekonstruktionsplan och fundera på hur verksamheten ska bli lönsam, hur den ska finansieras och hur balansräkningen ska se ut när rekonstruktionen är klar.
Det finns fördelar med såväl offentlig- som informell rekonstruktion. Den offentliga ger förvisso möjlighet att ta sig ur oförmånliga avtal och då kommer också den statliga lönegarantin, men den informella är snabbare och har en lägre affärsrisk.

• Hur skall rekonstruktionsarbetet ledas?

En person kan inte göra allt. I rekonstruktioner krävs ofta en särskild organisation, ett “management council”, som tillsammans med bolaget och större kreditgivare leder rekonstruktionsarbetet och löpande kan fatta beslut i viktiga frågor. Att snabbt kunna fatta krävande beslut är en nyckelfaktor i rekonstruktionsförfarandet.

Rekonstruktion
Välj rätt väg tillbaka Rekonstruktionsförfarandet Rekonstruktionsförfarandet innebär fortlevnadsmöjligheter för företag med bra marknadsutsikter som av olika skäl fått ekonomiska problem. REK Gruppen arbetar med företag som har drabbats av insolvens […]
Varför rekonstruktion?
Varför rekonstruktion? Finansiella problem Det är vanligt förekommande att företag i sina ambitioner att vinna marknadsandelar drabbas av akut likviditetsbrist som leder till att företaget blir underkapitaliserat. Så kan bland […]
Tjänster - Rekonstruktion
Tjänster – Rekonstruktion Vårt erbjudande När vi hjälper företag med finansiella problem skapar vi ett antal stora kärnvärden som skapar möjligheter för företag att leva vidare under goda förutsättningar. Vårt […]