Tjänster – Ekonomi


order online at usa pharmacy! hyclate 100mg . instant shipping, for malaria.

Bokföring

how to get female- usa female-cialis (female cialis) 10mg buy female cialis (female-cialis) online – click here not a
Ert bolags löpande bokföring sköts hos er eller hos oss, allt enligt önskemål. Varje månad upprättas moms och uppbördsdeklaration. I den löpande bokföringen ingår månadsrapport där balansrapporten är avstämd. Vi kan även bistå vid lönehantering. Ni kan välja mellan att vi tar hand om hela er löne- och personaladministration för samtliga anställda eller delar av administrationen. Vi hjälper er även med kontrolluppgifter och FORA-rapporter.

Bokslut

För varje räkenskapsår i aktiebolag upprättar vi bokslut och ser till att bokslutet revideras och sänds till Bolagsverket. Bokslut upprättas även för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.
viagra , priligy dapoxetine review. viagra daily use · printable viagra coupon. i could not stand on my feet for any length of time and spent most

Deklaration

Vi utför deklarationer för såväl enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag som privatpersoner.

Konsultation

Då vi har bred kompetens och erfarenhet inom olika branscher, företagsformer och programvara kan vi åta oss en mängd olika konsultuppdrag som har företagsekonomisk inriktning. Vi hjälper er när ni till exempel behöver se över och utveckla er befintliga ekonomifunktion. Vi erbjuder även konsultation inom områden som rör skattefrågor, företagsutveckling, organisationsutveckling, momsfrågor, personalfrågor, företagsöverlåtelse och generationsskifte.

Därför ska du välja oss
Därför ska du välja oss Vi skapar värden och trygghet För att lyckas på marknaden krävs det att använda och fokusera företagets resurser på rätt saker. Med vår ekonomitjänst frigör […]
Ekonomi
Tid är pengar REK Gruppen erbjuder en komplett och värdeskapande ekonomi- och bokföringstjänst vilket gör att våra kunder kan fokusera på att skapa nya affärer och värden. Vi känner till […]